Заглавие

Фирмата е създадена 1997 година с основна дейност реклама. Първите ни клиенти са били за изготвяне на клипове за радио и телевизия. През следващите няколко години фирмата ЕТ Мелани разширява дейността си и в предлаганите продукти/ услуги включва изготвяне на дизайн, пред печат и печат на рекламни и опаковъчни продукти.

През 2000 година фирмата ЕТ Мелани въвежда допълнителни продукти и услуги, за да отговорим на нуждите на нарасналите изисквания на нашите клиенти, като добавя изработването на каталози, брошури, плакати, менюта, опаковки и други рекламни печатни материали, както и фирмени щандове за изложения.

Част от произвежданите по настояще опаковъчни материали на фирмата се изнасят в Гърция на голямата гръцка фармацевтична компания Вебексо. Опаковките изработени за нашия дългогодишен клиент Фортекс Нутрасютикалс, се изнасят в Русия, Литва и Германия.

Всички права запазени © 2008 Melani Advertising